Ի՞նչ է մտածում Սփյուռքը 21-րդ դարում

YSUlogo

Yerevan State University, 22 September 2022

Երեվանի Պետական Համալսարան միջազգային կապերի վարչություն, 22 սեպտ. 2022

Զեկոյց՝ «Ի՞նչ է մտածում Սփյուռքը 21-րդ դարում» հետազոտությունների արդյունքների ներկայացում՝ նվիրված Սփյուռքի կյանքին առնչվող առանցքային թեմաների (ինքնություն, լեզու, մշակույթ, եկեղեցի, հասարակական կյանք և Հայաստանի հետ կապեր) քննարկմանը:

2022-09-30
e-mail: info@hrach.info
Copyright © 2023 Hratch Tchilingirian. All rights reserved.