Թուրքիոյ Հայ Համայնքը Այսօր

hamazkayin logo

Հանրային Դասախօսութիւն, «Թուրքիոյ Հայ Համայնքը Այսօր». Համազգային Կրթական եւ Մշակութային Միութիւն, Լոնտոն, Նաւասարդեան սրահ, 5 մայիս 2019:

2019-05-21
e-mail: info@hrach.info
Copyright © 2024 Hratch Tchilingirian. All rights reserved.