Hratch Tchilingirian’ın Ermeni Kilisesi kitabı Aras’ta çıktı

ArasBook review_YesilGazete

Hratch Tchilingirian’ın Ermeni Kilisesi kitabı Aras’ta çıktı

 

Hratch Tchilingirian’ın “Ermeni Kilisesi” kitabı Lora Sarı’nın çevirisiyle Aras Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Ermeni Kilisesi’nin tarihi ve inanç sistemi üzerine Türkçedeki ilk kaynak olan bu çalışma, farklı ilgi alanlarına sahip okurların, dünyada Hıristiyanlığı devlet dini olarak kabul eden bu kadim kiliseyle ilgili doyurucu ve güvenilir bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla yazıldı.

İngilizcede ilk kez 1993’te yayımlanan ve sonraki yıllarda pek çok yeni baskısı yapılan kitap, Ermeni Kilisesi’nin doğduğu koşullar, gelişimi, halk arasında yayılması, geçirdiği dönüşümler gibi temaların yanı sıra, Kilise’nin farklı makamları, hiyerarşisi, inancının içeriği, diğer kiliselerden farkları ve benzerlikleri gibi konulara ışık tutuyor. Ermeni Kilisesi’nin modern zamanlardaki macerasına da eğilen ve 21. yüzyılda karşı karşıya kaldığı zorluklar ve imkânlar üzerine tespitlerde bulunan kitap, sadece Kilise’nin değil, Ermeni halkının tarihine dair ufuk açıcı bir analiz sunuyor.

Konunun dünyadaki önde gelen uzmanlarından olan Hratch Tchilingirian’ın Türkçe baskı için gözden geçirdiği ve geliştirdiği, görsel malzeme ile de zenginleştirdiğimiz kitap, gerek akademi dışı, gerek akademik okur için son derece akıcı, anlaşılır ve doyurucu bir anlatı oluşturmayı başarıyor.

Kitaptan:

Ermenistan’ın Hıristiyanlığı resmen kabul etmesi, Roma dünyasıyla kurulacak olan daha güçlü kültürel ve siyasi bağların yanı sıra Ermeni tarihi ve kültürünün gelecekteki yönünün tayini de demekti. Hıristiyanlık bu ulusun yaşamına iyice kök salarken, ayinlerin, duaların ve kutsal metinlerin halka daha kolay ulaşabilmesi için bunların Süryanice ve Yunancadan Ermeniceye çevrilmesi ve bunun için de Ermenice alfabenin icadı gerekiyordu. Mesrob Maşdots (Մեսրոպ Մաշտոց) (355-439) 406 yılında, Katolikos Sahak’ın (348-438) da desteğiyle Ermenice alfabeyi oluşturdu ve kısa bir süre sonra, Kutsal Çevirmenler olarak bilinen bir öğrenciler grubuyla beraber Kutsal Kitap’ı Ermeniceye çevirdi. Kutsal Kitap’ın çevirisini, o dönemin başta gelen Kilise Babaları’nın teolojik, litürjik ve Kitap’a dair yazılarının çevirileri takip etti. Son derece önemli olan bu çağ, Ermeni tarihinin Altın Çağı olarak bilinir. Yukarıda bahsi geçen iki önemli şahsiyetin doğum yerleri ise günümüz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindedir.

Hratch Tchilingirian

Ortadoğu Çalışmaları ve Ermeni Çalışmaları alanlarında uzmanlaşmış olan sosyolog, akademisyen Dr. Hratch Tchilingirian Oxford Üniversitesi Doğu Çalışmaları Fakültesi’nde öğretim görevlisidir. Ermeni Kilisesi, din sosyolojisi, diaspora kimliği ve Ortadoğu’daki azınlık toplulukları üzerine çok sayıda araştırma ve yayını bulunmaktadır.

(Yeşil Gazete)

 

2023-06-07
e-mail: info@hrach.info
Copyright © 2024 Hratch Tchilingirian. All rights reserved.