«Ազդակ»ի Առցանց Լսարան

 

Aztag zoom_lecture_June2020

 
«Ազդակ»-ի առցանց լսարանը տեղի ունեցաւ երէկ` 10 յունիսին. սփիւռքագէտ, ընկերաբան դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեան զեկուցեց «Սփիւռքահայ հանրային կարծիքը 21-րդ դարուն» նիւթին մասին:

AztagZoomYoutube
 
(տեսերիզը այստեղ https://youtu.be/VdJCWw6Mq-Q)
 
 

«Ազդակ»-ի Առցանց Լսարան. 100 Հետազօտող Ներգրաւուած Են Հայկական Սփիւռքի Հարցախոյզին

Aztag June 11, 2020

«Ազդակ»-ի առցանց լսարանը տեղի ունեցաւ երէկ` 10 յունիսին, երեկոյեան ժամը 6:00-ին: Անոր մասնակցեցան Հայաստանէն, Միջին Արեւելքէն, Եւրոպայէն, Հարաւային Ամերիկայէն, Միացեալ Նահանգներէն լսարանի 41 հետեւորդներ: Լսարանը վարեց «Ազդակ»-ի ելեկտրոնային բաժնի աշխատակից Մինաս Հանս Քէհեան:

Սփիւռքագէտ, ընկերաբան դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեան զեկուցեց «Սփիւռքահայ հանրային կարծիքը 21-րդ դարուն»  նիւթին մասին: Ան կը ղեկավարէ Սփիւռքի հետազօտական ծրագիրը եւ այդ ծիրին մէջ` հայկական սփիւռքի հարցախոյզի աշխատանքը: Ծրագիրին կ՛աջակցի «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկի հայկական բաժանմունքը:

Դոկտ. Չիլինկիրեան յայտնեց, որ չորս երկրի մէջ կայացած հարցախոյզի պատրաստութեան եւ իրականացման աշխատանքին մէջ ներգրաւուած են շուրջ 100  հետազօտողներ եւ վիճակագրագէտներ: Ապա ան ներկայացուց զեկուցումի երեք ուղղութիւնները` ուսումնասիրութիւն, մեթոտաբանութիւն եւ արդիւնքներով ձեռք բերուած վիճակագրական տուեալներ:

Հրաչ Չիլինկիրեան անդրադարձաւ առանցքային թեմաներուն` ինքնութիւն, լեզու եւ մշակոյթ, կրօն եւ հոգեւոր կեանք, համայնքի ներգրաւուածութիւն, քաղաքական տեսակէտներ եւ Հայաստանի հանրապետութեան հետ առնչութիւններ:

Իրականացուած հարցախոյզերն ու այդ ճամբով ձեռք բերուած համեմատական արդիւնքները ներկայացնելով` դոկտ. Չիլինկիրեան յայտարարեց, որ շուտով անոնց մանրամասն վիճակագրական պատկերը պիտի հրատարակուի եւ հանրութեան սեփականութիւնը դառնայ:

Զեկուցումին հետեւած քննարկումին մասնակիցները իրազեկ դարձան, որ իր տեսակին մէջ իբրեւ գիտական մեթոտաբանութիւն ներառած աշխատանք նախաձեռնութիւնը աննախադէպ է եւ կրնայ ուղենիշ ծառայել համայնքներու պատասխանատուներուն` իրենց աշխատանքներու հետագայ ծրագրումներուն համար:

http://www.aztagdaily.com/archives/474825

2020-10-19
e-mail: info@hrach.info
Copyright © 2024 Hratch Tchilingirian. All rights reserved.