Հ. Չիլինկիրյանի դասախոսությունները

AAIwebiste

ANI Research Centre, 7 November 2016

Հրաչ Չիլինկիրյանի դասախոսությունները Արցախում և Հայաստանում

Օքսֆորդի համալսարանի Արևելագիտության բաժնի դասախոս, դոկտոր Հրաչ  Չիլինկիրյանը նոյեմբերի 11-ից 17-ը դասախոսությունների շարքով՝ հայերեն և անգլերեն, հանդես կգա Արցախում և Հայաստանում:

Նոյեմբեր 11, 2016թ., Արցախի պետական համալսարան

“Կրոնական ծայրահեղականություն, ռազմական հիմնախնդիրներ և Մերձավոր Արևելքի քրիստոնյա համայնքները”

Նոյեմբեր 11, 2016թ., Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան

“Մերձավոր Արևելքի հայկական համայնքները, ներկա խնդիրներ և ապագայի մարտահրավերներ”

15 November, 2016, 16:30-18.00 (308E PAB), American University of Armenia 

“The ‘Other’ Citizens – Armenians in Turkey between Isolation and (dis)Integration”

Նոյեմբեր 16, 2016, ժամը 12-ից 13.30, Մաշտոցի անվան մատենադարան

“Հետազոտության մեթոդաբանություն, հատկապես՝ աղբյուրների և ուսումնասիրության խնդիրների քննարկում”

17 November, 2016, 12:30-13.30 (308E PAB), American University of Armenia

“Religious Extremism, military conflicts and Christian communities in the Middle East today”

Նոյեմբեր 17, 2016, ժամը 16-ից 17:30, Երևանի պետական համալսարան, Մշակութաբանության ամբիոն

“Հայ եկեղեցին, հասարակություն և քաղաքականություն. խորհրդային ժառանգության ազդեցությունն ու մարտահրավերները”:

2016-12-22
e-mail: info@hrach.info
Copyright © 2024 Hratch Tchilingirian. All rights reserved.