CivilNet Տրոփ - Hratch Tchilingirian

 

Civilnet 20Sept2021

CivilNet Տրոփ, 20 September 2021.

Սփիւռքի հանրային կարծիքը ուսումնասիրելու որդեգրուած բանաձեւը կը գոհացնէ գիտական նախապայմանները, Սիվիլնեթի «#Տրոփ» հաղորդումէն կը հաւաստիացնէ Լոնտոնի Օքսֆորտ համալսարանի արեւելագիտութեան բաժնի դասախօս դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեան, որ երեք տարիէ ի վեր կը ղեկավարէ սփիւռքի հետազօտական ծրագիրը։ Չիլինկիրեան անդրադարձաւ սփիւռքահայու ինքնութեան հարցերուն՝ աւելի լայն շրջագիծի մէջ տեղաւորելով քննարկումն ու սահմանումը։ «Հայաստանը այսօր ապրող, կարեւոր իրականութիւն մըն է եւ կարեւոր աղբիւր է հայ ինքնութեան կենսունակ պահելու գործընթացին մէջ», կը հաստատէ Չիլինկիրեան։ Զրոյցը վարեց Աբօ Պողիկեան։

2021-10-02
e-mail: info@hrach.info
Copyright © 2024 Hratch Tchilingirian. All rights reserved.