New York Times

NYT

Armenian Church, Survivor of the Ages, Faces Modern Hurdles

By DAVID M. HERSZENHORN - New York Times - October 4, 2013 - p.A6

ECHMIADZIN, Armenia - In this ancient city, tucked in a valley that has witnessed the rise and fall of empires, King Tiridates III converted to Christianity and declared Armenia to be the world's first Christian state. The year was 301, more than a decade before the Emperor Constantine put Rome on a similar path.

"... [the] agenda seemed to ignore tough issues in favor of safe topics," said Hratch Tchilingirian, an expert on the church who teaches at Oxford University's Oriental Institute.

2013-10-04

read more

Եւրոպահայ Լրատւութեան Պահանջները, Հայկական Մամուլին Կարիքները

Եւրոպահայ Լրատւութեան Պահանջները, Հայկական Մամուլին Կարիքները նիւթով զրոյց-հանդիպում՝ Լոնտոնի մէջ

«Նոր Յառաջ» (Փարիզ) 3 Օգոստոս 2013

Երեքշաբթի, Յուլիս 16ին Լոնտոնի Սուրբ Սարգիս եկեղեցւոյ Կիւլպէնկեան սրահին մէջ Մեծն Բրիտանիոյ և Իռլանտայի Հայոց Առաջնորդութեան կողմէ կազմակերպուած էր զրոյց հանդիպում մէ «Նոր Յառաջ»ի տնօրէն՝ Ժիրայր Չոլաքեանի հետ, մասնակցութեամբ՝ Լոնտոնի [Օքսֆորտի] համալսարանէն Հրաչ Չիլինկիրեանի և ներկայութեամբ՝ Թեմակալ առաջնորդ Վահան Եպիսկ. Յուհաննէսեանի: Հանդիպումին նիւթն էր՝ «Եւրոպահայ լրատւութեան պահանջները և հայկական մամուլին կարիքները»: 

Հրաչ Չիլինկիրեան, որ միաժամանակ Սուրբ Սարգիս եկեղեցւոյ հիմնարկի ատենապետն է. երեկոյթի բացման խօսքին մէջ դասախօսական մօտեցումէն աւելի ընդգծեց զրոյցին ձեւաչափը՝ աւելի աշխոյժ քննարկում կատարելու համար: 

pdf[լրիվ յօդուածը PDF-ով կարդալ]

2013-08-03

read more

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔՈՒՄ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ

Տարածաշրջանային Հակամարտությունները եւ Ապագայ Անորոշությունները

Ժամանակակից Միջին Արեւելքում Հայ Համայնքները

Նոր Յառաջ - 25.05.2013

Վերջին տարիների ընթացքում Օքսֆորդի համալսարանի Արեւելագիտության ֆակուլտետի Հայագիտության ամբիոնը կազմակերպում է բազմաթիվ սեմինարներ եւ դասախոսություններ, որոնք նվիրված են հայ ժողովրդի պատմության եւ մշակույթի զանազան հարցերի քննարկմանն ու ուսումնասիրությանը: Ուսումնական տարվա վերջին միջոցառումների շարքը բացվեց Դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրյանի դասախոսությամբ, որի վերնագիրն էր «Տարածաշրջանային Հակամարտությունները եւ Ապագա Անորոշությունները. Սփյուռքահայ Համայնքները Ժամանակակից Միջին Արեւելքում»: >>

2013-05-25

read more

Total Politics Magazine

Project Armenia: The awakening of a new democracy

Anoosh Chakelian examines the struggles of an emerging player in the Caucasian circle as it takes its first steps into western markets

"... Dr Hratch Tchilingirian, Associate Faculty at Oxford University’s Oriental Institute, who organises these events, infers that Armenia’s status..."

2013-02-21

read more

Conference on How to Teach Diakonia Concluded

«Դիակոնիայի ուսուցում» համաժողովն ամփոփեց իր աշխատանքը       (video report)

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Տեղեկատվական համակարգ 28 Նոյեմբերի, 2012

Օրհնութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նոյեմբերի 28-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում մեկնարկած «Դիակոնիայի ուսուցում» համաժողովը նոյեմբերի 29-ին ամփոփեց իր արդիւնքները:

Երկրորդ օրուայ նիստերը նախագահեցին ԵՊՀ Աստուածաբանութեան ֆակուլտետի դեկան, Երեւանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր եկեղեցու հոգեւոր տեսուչ Տ. Անուշաւան եպիսկոպոս Ժամկոչեանը եւ Հայաստանում, Վրաստանում, Ռուսաստանում եւ Արեւելեան Եւրոպայում Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցու առաջնորդ Տ. Ռաֆայէլ արքեպիսկոպոս Մինասեանը:

Համաժողովի «Դիակոնիայ. ծխերի եւ համայնքների դերը» խորագիրը կրող երրորդ նիստին բանախօսութիւններով հանդէս եկան Մեծ Բրիտանիայից Վերապատուելի Ռոջեր Փրիսը («Եկեղեցին եւ նրա դերը համայնքի վերափոխման գործում») եւ Օքսֆորդի համալսարանից (Մեծ Բրիտանիա) դոկտոր Հրաչ սրկ. Չիլինգիրեանը («Ծուխը որպէս դիակոնիայի կենտրոն. հաւատն ու սպասաւորութիւնը գործողութեան մէջ»):

2012-11-28

read more

90th Anniversary Celebrations

eNewsletter, 15 September 2012

90TH ANNIVERSARY CELEBRATION

Under the chairmanship of Dr. Hratch Tchilingirian, Hon. President of the St, Sarkis Church Trust and the Chairman of the St. Sarkis Parish Assembly, the committee for the celebration of the 90th anniversary of the consecration of the St. Sarkis Church met in Gulbenkian Hall on Wednesday, 12th September, 2012, to discuss a long list of programmes and lectures as part of the year-long celebration. Presiding at the meeting was His Grace Bishop Vahan Hovhanessian, Primate of the Armenian Church in Great Britain and Ireland, and Pontifical Legate, under whose auspices the anniversary celebrations will take place. Some 17 events have been organised between September and January to celebrate this historic milestone with the parishioners of St. Sarkis and the wider Armenian community. The committee discussed and finalised the details of several of the events scheduled in the months of September and October.

pdfSt_Sarkis_Church_90thAnniversary_Brochure

Video announcement

 

2012-09-18

read more

Armenian Street Festival in London

Hratch Tchilingirian_President_Serge_Sargsyan_of_Armenia_St_Sarkis_Church_July2012

(LtoR) President of Armenia, H.E. Serge Sargsyan, Dr Hratch Tchilingirian, Ambassador Karine Kazinian in St Sarkis Church.

2012-08-29

read more

Being a Diaspora in the Global Age

eNewsletter, 9 June 2012

Cultural Programme for the Armenian Community in Dublin

Sunday, 3rd June, 2012, was a busy day for the Mission Parish Council of the Armenian Church in Dublin. That afternoon, a community audience of over 75 people welcomed  the guests of the day: Dr. Hratch Tchilingirian and his wife Mrs. Shakeh Major Tchilingirian of London at Taney Parish Centre. The couple was there at the invitation of the Dublin MPC to offer a lecture on the Diaspora and a workshop on Armenian ethnographic dance.  Armenia's Honorary Consul in Ireland, Mr. Ohan Yergaynharsian, was in attendance. 

[see PDF version]


2012-06-11

read more

e-mail: info@hrach.info
Copyright © 2019 Hratch Tchilingirian. All rights reserved.