Հայագիտութեան Ներկայ Խնդիրները

Aztag

«Ազդակ»-ի Մամլոյ 118-րդ Լսարան Զրոյց-Քննարկում` Հայագիտութեան Ներկայ Խնդիրներուն Մասին

Aztag Daily June 11, 2016

ԱզդակԼսարան

Կազմակերպութեամբ «Ազդակ»-ի խմբագրութեան, երէկ` ուրբաթ, 10 յունիս 2016-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին տեղի ունեցաւ մամլոյ 118-րդ լսարանը, որ զրոյց-քննարկում էր` հայագիտութեան ներկայ խնդիրներուն մասին: Օրուան զեկուցաբերներն էին Օքսֆորտ համալսարանի դասախօս դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեան եւ Միչիկըն համալսարանի դասախօս դոկտ. Արա Սանճեան: Զրոյցը վարեց «Ազդակ»-ի գլխաւոր խմբագիր Շահան Գանտահարեան:

 

http://www.aztagdaily.com/archives/298888

 

«Ազդակ»-ի Մամլոյ 118-րդ Լսարան Զրոյց-Քննարկում` Հայագիտութեան Ներկայ Խնդիրներուն Մասին

 

Aztag Daily June 11, 2016

 

IMG_0888

 

Կազմակերպութեամբ «Ազդակ»-ի խմբագրութեան, երէկ` ուրբաթ, 10 յունիս 2016-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին տեղի ունեցաւ մամլոյ 118-րդ լսարանը, որ զրոյց-քննարկում էր` հայագիտութեան ներկայ խնդիրներուն մասին: Օրուան զեկուցաբերներն էին Օքսֆորտ համալսարանի դասախօս դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեան եւ Միչիկըն համալսարանի դասախօս դոկտ. Արա Սանճեան: Զրոյցը վարեց «Ազդակ»-ի գլխաւոր խմբագիր Շահան Գանտահարեան:

 

Առաջին զեկուցաբերը` դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեան կեդրոնացաւ սփիւռքի հայագիտական կեդրոններուն եւ արեւմտահայերէնի կենսունակութեան ապահովման աշխատանքներուն վրայ: Ան զրոյցին սկիզբը նշեց գլխաւոր հարց մը, որ հայագիտութեան սահմանումի խնդիրն է: Դոկտ. Չիլինկիրեան ըսաւ, որ որոշ մօտեցում մը կայ, որ հայագիտութիւն կը նշանակէ ամբողջ հայոց պատմութեան` չորս հազար տարուան պատմութեան եւ մշակոյթի ուսումնասիրութիւն, իսկ այլ մօտեցում մը կայ, որ կը հարցադրէ, թէ միայն Հայաստանի մասի՞ն է հայագիտութիւնը: Եզրափակելով այս միտքը` զեկուցաբերը հաստատեց, որ  հայագիտութեան հասկացողութիւնը որոշակի կամ վերջնական սահմանում չունի: Ան աւելցուց, որ հայագիտութեան մէջ կայ բանասիրութիւն, պատմագիտութիւն, գրականութիւն եւ լեզուի ուսումնասիրութիւն ու դասաւանդութիւն, իսկ ասոնց կողքին կան նաեւ որոշ այժմէական նիւթեր, ինչպէս` ընկերաբանական, մարդաբանական, կենսաբանական ուսումնասիրութիւններ, ինչպէս նաեւ սփիւռքագիտութիւն:

 

Ան անդրադարձաւ Եւրոպայի մէջ հայագիտութեան գծով ծաւալած հետաքրքրութեան, որ սկսած է աւելի քան երեք հարիւր տարի առաջ: Դոկտ. Չիլինկիրեան աւելցուց, որ առաջին հայերէն գիրքը Օքսֆորտ համալսարանին նուիրուած է 150 տարի առաջ: Ան ըսաւ, թէ  Օքսֆորտի մէջ գոյութիւն ունի Միջին Արեւելքի մէջ տպուած առաջին գիրքը, որ հրատարակուած է Նոր Ջուղայի մէջ: Հայագիտութեան աւանդութիւնը բաւական հին արմատներ ունի, սակայն Ամերիկայի մէջ քիչ մը աւելի նոր է, մանաւանդ հոն հետաքրքրութիւնները սկսած են, երբ հայագիտական ամպիոններ սկսած են ստեղծուիլ հանրածանօթ համալսարաններու,  ինչպէս` Հարվըրտի եւ «Եու. Սի. Էլ. Էյ.»-ի մէջ: Դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեան նշեց, որ միայն Ցեղասպանութեան նիւթը չէ որ  կ՛ուսումնասիրուի այդ երկիրներու հայագիտական ուսումնասիրական կեդրոններուն մէջ, այլեւ կայ պատմութիւն,  բանասիրութիւն եւ այլն.  այսօր Միացեալ Նահանգներուն մէջ Ցեղասպանութեան ճանաչումի հոլովոյթը վերափոխում ապրած է դէպի ցեղասպանագիտութեան ասպարէզը եւ վերջերս լաւ արդիւնք տուած է:

 

Դոկտ. Չիլինկիրեան աւելցուց, որ բոլորս այսօր գիտենք, թէ արեւմտահայերէնը կը գտնուի խնդիրներու առջեւ, սակայն, ըստ անոր,  բացասական արտայայտութիւններ օգտագործելը` ներկայացնելու համար լեզուին վիճակը, ճիշդ երեւոյթ մը չէ, այլ պէտք է օգտագործուին դրական եզրեր, եւ պէտք է աշխատիլ լեզուն առջեւ տանելու: Ան ակնարկ մը նետեց այն երեւոյթին վրայ, որ ըստ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի, արեւմտահայերէնը վտանգուած նկատուող լեզուներէն մէկն է, սակայն նաեւ ըսաւ, որ եթէ նայինք չափանիշները, որոնց հիման վրայ անոնք լեզուն կը նկատեն վտանգուած, թերեւս ընդունելի չնկատենք զանոնք: Դոկտ. Չիլինկիրեան իր բաժինին աւարտին ըսաւ, որ լեզուն գործիք կամ առարկայ չէ, լեզուն չի կրնար նահանջել, լեզուն կը մնայ ինչպէս որ եղած է մեզի, խօսողներն են, որոնք կը նահանջեն:

 

Երկրորդ զեկուցաբերն էր դոկտ. Արա Սանճեան, որ կեդրոնացաւ պատմագիտութեան վրայ: Ան ակնարկ մը նետեց պատմութիւն գրելու աւանդութիւններուն վրայ եւ ըսաւ, թէ կայ այնպիսի մօտեցում մը, որ պատմութիւն գրելը կը վերածէ ազգային պատմութիւն գրելու, ուր ամէն ինչ գեղեցիկ եւ հարուստ կը ներկայացուի: Այլ մօտեցում մը կ՛ըսէ, թէ պատմաբանը կրնայ անպայման վերստեղծել պատմութիւնը, իսկ ուրիշ մը կայ, որ կ՛ըսէ, թէ կարելի չէ ներկայացնել եղածը ինչպէս որ տեղի ունեցած է` նկատի ունենալով,  որ պատմաբանը ազդուած կրնայ ըլլալ իր շրջապատէն եւ անոր մտածելակերպէն:

 

Ապա զեկուցաբերը անդրադարձաւ քանակի իմաստով պատմութիւն ուսանողներու թիւին նուազումին, եւ այս գծով օրինակ տուաւ Ամերիկայի մէջ տարածուած երեւոյթը, ուր ամերիկացին չի քաջալերեր հայ երիտասարդը, որ մասնագիտանայ պատմաբանական մարզին մէջ, եւ այս խնդիրին պատճառն ալ, ըստ զեկուցաբերին, շատ մեծ հաւանականութեամբ այն է, որ ամերիկացին ձանձրացած է Ցեղասպանութեան նիւթէն եւ կ՛ուզէ, որ հայը այլեւս չկեդրոնանայ անցեալին վրայ, այլ նայի դէպի առջեւ եւ ապագայ: Ապա դոկտ. Սանճեան շեշտեց, որ ինք կը հաւատայ, որ պատմագիտութեան գետնի վրայ բոլոր աշխատանքները պէտք է ըլլան Հայաստանի օժանդակութեամբ: Դոկտ. Սանճեան նաեւ ակնարկ մը նետեց պատրաստուած

դասագիրքերուն վրայ: Ան կարեւոր նկատեց քննական միտքը եւ գիտական ուսումնասիրութեան մեթոտաբանութիւնը, եւ պատրաստուած դասագիրքերուն մէջ պակաս նկատեց այդ տիպի դասաւանդութեան ձեւերը, ընդհակառակն` ըստ անոր, այդ դասագիրքերը կը բովանդակեն միայն տեղեկութիւններ: Ուսանողը պէտք է ընկալէ զանոնք ինչպէս որ են` առանց մտածելու եւ քննելու իր կարդացածները: Ան նաեւ անդրադարձաւ հայկական հասարակութեան մէջ գտնուող այլ խնդիրի մը, եւ ըսաւ, թէ հայկական հասարակութիւնը չի կրնար ընդունիլ երկու  տարբեր կարծիքներ, ան անպայման մէկը կը նկատէ ճիշդ, իսկ միւսը` սխալ: Այս գծով ան օրինակներ տուաւ պատմութենէն, ինչպէս` Պաւղիկեան եւ Թոնդրակեան շարժումներուն մասին ոչ բաւարար նկատուող տեղեկութիւններու պարագան մեր պատմագիտութեան դասագիրքերուն մէջ:

Զեկուցաբերները իրենց զեկուցումները աւարտելէ ետք պատասխանեցին ներկաներուն հարցումներուն եւ մտահոգութիւններուն:

 

2016-07-02

read more

«Ազգային Մարտահրաւէրներ»

AraradDaily

Արարատ 10 Յունիս 2016

«Ազգային Մարտահրաւէրներ» Հանդիպում զրոյց Դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեանի հետ

pdf(յօդուած)

2016-07-02

read more

Future TV: Պէպօ Սիմոնեանի գիրքին շնորհանդէսը

FutureTV  BeboSimonian HTGraphics

Պէպօ Սիմոնեանի «Գրականութեան Ճամբուն Վրայ» գիրքին շնորհանդէսը, Future TV Հայկական Լուրեր 28.05.2016; Հաղորդավար՝ Նազելի Էպէեան-Նալպանտեան (at 9:25)

2016-07-02

read more

Արեւմտահայերէնը Ապրող Մշակոյթ Դարձնել

Asbarez

«Մեր Նպատակն Է Արեւմտահայերէնը Ապրող Մշակոյթ Դարձնել». Հրաչ Չիլինկիրեան

Ասպարէզ 10 Փետրուար 2016

«Հաւաքի հիմնական նպատակն էր արեւմտահայերէնը ոչ միայն իբրեւ լեզու դասաւանդելու կամ անոր ուսումնական տեսանկիւնի հարցերուն նայելու, այլ յատկապէս խօսելու արեւմտահայերէնով մտածելու եւ ստեղծագործելու խնդիրներուն մասին, այսինքն կարճ ասած, քննարկելու արեւմտահայ մշակոյթ ստեղծելու եւ զարգացնելու խնդիրները», «Արեւելք»ին ըսաւ  «Օքսֆորտ» համալսարանի դասախօս դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեան:

2016-07-02

read more

Society for Armenian Studies Holds 41st Annual Meeting and International Conferene

Society for Armenian Studies Holds 41st Annual Meeting and International Conference in Denver

Hye Sharzhoom, December 2015 (California State University, Fresno, Armenian Studies Program)

To mark the 100th Anniversary of the Armenian Genocide, the Society for Armenian Studies (SAS) held an international conference, “The Impact of the Armenian Genocide,” on Saturday, November 21, 2015, in Denver, Colorado... SAS Vice-President Bedross Der Matossian chaired the first panel on “The Impact on Society,” where three participants presented papers: Lerna Ekmekcioglu (Massachusetts Institute of Technology), “When History Became Destiny: Armenians in Post-Genocide Turkey”; Sossie Kasbarian (University of Lancaster, United Kingdom), “The Politics of Memory and Activism: The Armenian Diaspora Facing 2015”; and Hratch Tchilingirian (University of Oxford), “Armenians in Turkey: The Impact of post-Genocide Isolation and (dis)Integration.”

2016-01-11

read more

Westminster Abbey Ecumenical Service

Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն  29.10.15 Առաջին լրատվական 13:00

NEWS REPORT: Ecumenical Service dedicated to the centenary of the Armenian Genocide at Westminster Abbey on 28 October 2015, in the presence of HRH The Prince of Wales, President of Armenia, Catholicos of All Armenians, the Bishop of London, dignitaries and more than 2000 people.

Hratch Tchilingirian interview at 9'10".

H1 News_report_29Oct2015_HratchTchilingirian

 See also  

ArmeniaTVArmeniaTV News 29.10.2015  (at 6' 01")

Haylur ՀԱՅԼՈՒՐ լրատվական 29.10.2015  (at 5' 20")

2015-10-30

read more

Another Successful Armenian Street Festival

Armenian Church News, Vol. 1, Issue 3, 25 July 2015

Another Successful Armenian Street Festival

The Fifth Armenian Street Festival was held on Sunday, 19th July, on the grounds of St. Sarkis Church in Iverna Gardens, Kensington.  The beautiful sunny morning started with celebration of the Divine Liturgy, Badarak, followed by the traditional process of Antasdan, the service of the blessing of the four corners of the world. 

At the formal opening of the Street Festival, Dr Hratch Tchilingirian welcomed everyone on behalf of the Armenian Church of St Sarkis and the Diocese of the Armenian Church of the United Kingdom and Ireland, and then introduced the new Primate. “On this gloriously bright day, we also have a special occasion to celebrate: the beginning of the tenure of our new Primate, His Brace Bishop Hovakim Manukyan, who formally started his mission a week ago.” Dr Tchilingirian highlighted the new Primate’s qualities and underlined: “Bishop Hovakim brings with him the warmest spirit of .... 

StreetFestivalLondon

2015-07-29

read more

Commemoration of Atrocities in the 20th & 21st Centuries

London Student_SOAS_14March2015_Hratch_Tchilingirian

London Student - 13 March 2015 - 5:21pm  by Colin Cortbus 

".... Event organiser Hratch Tchilingirian emphasised that the event was aimed to foster civic culture and reconciliation: “We wanted to emphasize the essential human and moral dimensions of the societal rupture that genocide causes and the process of reconciliation through living culture”...

2015-03-14

read more

Armenian Weekly: The issue of Canonization

Armenian Weekly, 10 November 2014 

"Victors, Not Victims: Johnson Presents Case for Armenian Martyrs", by Florence Avakian 

"Sociologist and Deacon Hratch Tchilingirian, in a 1990 article titled “Canonization of the Genocide Victims: Are We Ready?” wrote, “Theologically, once the victims of the genocide are canonized, the Armenian Church will be put under a dogmatic imperative. ..."


2014-11-12

read more

e-mail: info@hrach.info
Copyright © 2018 Hratch Tchilingirian. All rights reserved.